Skip to content

Gia Sư Nhân Văn

Gia sư cấp 1
LỚP NGÀY 17/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                             LỚP NGÀY 17/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   3
 CÁC MÔN   HOÀNG DIỆU 2 P, LINH TRUNG
 THỦ ĐỨC  3 ( 2,4,6) 18H
 700
 SV NỮ
   4
 CÁC MÔN  NGUYỄN KIỆM P, 9
 PHÚ NHUẬN  2( 3,5) 18H  
 500
 SV NỮ
 
 4
 T-TV
 LÊ VĂN SỸ P,1
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
 
1,3
 TOÁN  NGUYỄN DUY TRINH
 9
 3
 900
 SV NỮ
 


 


 


 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 14/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                      LỚP NGÀY 14/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   2
 CÁC MÔN  NGUYỄN TẤT THÀNH  4
 2( 3,5) 18H
 500
 SV NỮ
   3
 TV
 NAM HÒA P, PLA
 9
 3
 1500
 GV NỮ
 
 5
 CÁC MÔN  LÊ ĐỨC THỌ P,7
 GÒ VẤP  3
 900
 SV NỮ
 
 4
 T-TV
 PHẠM VĂN HAI P,5
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
   3
 T-TV
 PHAN ĐÌNH PHÙNG P,1
 PHÚ NHUẬN  3( 2,4,6) 17H30
 1300   GV
   4
 CÁC MÔN  KHA VẠN CÂN P, HBC
 THỦ ĐỨC  3 ( 3,5,7) 19H30
  700
 SV
 
 

 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 13/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                            LỚP NGÀY 13/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
    2
 CÁC MÔN  NGUYỄN TẤT THÀNH  4
 2( 3,5) 18H
 500
 SV NỮ
   3
 CÁC MÔN  KHA VẠN CÂN P, HBC
 THỦ ĐỨC  3( 2,4,6) 17H30
 600
 SV NỮ
 
 4
 CÁC MÔN  NGÔ TẤT TỐ P,19
 BÌNH THẠNH  3
 800
 SV NỮ NĂM 4
 
 3
 VĂN  NAM HÒA P, PLA
 9
 3
 1500
 GV NỮ
   3
 CÁC MÔN  QUANG TRUNG P, HIỆP PHÚ  9
 3
 700
 SV NAM
   3
 TV
 KHA VẠN CÂN P, LINH TÂY 
 THỦ ĐỨC  2( 7,CN) 15H
 500
 SV NỮ
 


 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 12/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                               LỚP NGÀY 12/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   4
 T-TV
  PHẠM VĂN HAI
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
   5
 CÁC MÔN  XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P,17
 BÌNH THẠNH  3
 1000
 SV NỮ SV SP
 
 3
 TIẾNG VIỆT  NAM HÒA P, PLA
 9
 3( 2,4,6)
 1500
 GV NỮ
 
 1
 CÁC MÔN  LÊ QUANG ĐỊNH P, 11
 BÌNH THẠNH  5 ( SÁNG )
 2500
 GV NỮ
   1,3
 CÁC MÔN  NGUYỄN DUY TRINH
 9
 3
 900
 SV NỮ
   3
 CÁC MÔN  KHA VẠN CÂN P, HBC 
 THỦ ĐỨC  3
 600
 SV NỮ
   4
 CÁC MÔN  HUỲNH VĂN BÁNH P,15
 PHÚ NHUẬN  3
 800
 SV SP
 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 11/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                        LỚP NGÀY 11/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   5
 CÁC MÔN  TT HÀNH CHÍNH DĨ AN
 BÌNH DƯƠNG  3
 800
 SV NỮ
   3  VĂN  NAM HÒA P, PLA
 9
 3
 1500
 GV NỮ
 
 4
 T-TV
 PHẠM THẾ HIỂN  8
 3( 2,4,6) 18H
 1500
 GV NỮ
 
 4  T-TV
 CỘNG HÒA P,12
 TÂN BÌNH  5 ( SÁNG  )
 2500
 GV
   3
 CÁC MÔN  THÀNH THÁI  10
 3
 1600
 GV NỮ > 30 T
   2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP  9
 3 ( 3,5,7)
 600
 SV NỮ SPKT
   3
 CÁC MÔN  BÙI ĐÌNH TÚY P, 12
 BÌNH THẠNH  3( 2,4,6) 17H30
 900
 SV NỮ( SV SP)
 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 10/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                             LỚP NGÀY 10/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   5  T-TV
  TÂN KỲ TÂN QUÝ  TÂN PHÚ  3
 800
 SV NỮ
   4
 T-TV
  TRƯỜNG CHINH P,12
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
 
 2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP  9
 3( 3,5,7)
 600
 SV NỮ SPKT
 
5
 CÁC MÔN
 LÊ VĂN VIỆT  9
 5
 2000
 GV NỮ
   5
 T-TV
 LẠC LONG QUÂN  11
 2  1100
 GV NỮ
   4
 CÁC MÔN  QL 13 P, HIỆP BÌNH PHƯỚC  THỦ ĐỨC  5
 1300
 SV NỮ
 


 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 9/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                    LỚP NGÀY 09/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   4
 T-TV
  CỘNG HÒA P,12
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
   1,5
 CÁC MÔN  QUANG TRUNG P,10    GÒ VẤP  5 
 1400
 SV NỮ
 
 2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP  9
 3
 1500
 GV NỮ
 
 1
 T-TV 
 THẢO ĐIỀN P, THẢO ĐIỀN  2
 3
 1500
 GV NỮ
   LÁ  TOÁN- RÈN CHỮ 
 ĐIỆN BIÊN PHỦ P,22
 BÌNH THẠNH  3( 3,5,7) 17H  1500
 GV NỮ
   3
 CÁC MÔN  NGUYỄN VĂN BÁ  THỦ ĐỨC  3
 1400
 GV NỮ
  2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP  9
 3( 3,5,7) 18H
 600
 SV NỮ SPKT
 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 8/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                                LỚP NGÀY 08/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   4
 TIẾNG VIỆT   VŨ TÙNG P,2
 BÌNH THẠNH  3( 2,4,6) 19H
 1500
 GV NỮ
   4
 T-TV
 HOÀNG VĂN THỤ P,4
 TÂN BÌNH  3
 1500
 GV NỮ
   2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP  9
 3 ( 3,5,7) 18H
 600
 SV NỮ
  4
 T-TV
 NGUYỄN VĂN LƯỢNG P,17
 GÒ VẤP  3( 3,5,7) 17H30
 1500
 GV NỮ
  5
 T-TV 
 BÌNH THỚI P,10
 11
 2( 2,4)
 1100
 GV
   2
 TIẾNG VIỆT  NAM HÒA P, PLA
 9
 3
 1500
 GV NỮ
   2
 CÁC MÔN  TÂY HÒA P, PLA
 9
 3( 2,4,6) 17H30
 1500
 GV NỮ
   3
  CÁC MÔN  QL 1K ĐÔNG HÒA DĨ AN
 BÌNH DƯƠNG  3( 3,5,7) 17H
 700
 SV NỮ
   2
 CÁC MÔN   ĐIỆN BIÊN PHỦ P,25
 BÌNH THẠNH 
 3
 700
 SV NỮ ( NĂM 3)
 

 
 


 


 
LỚP NGÀY 7/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                         LỚP NGÀY 07/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
  5
 T-TV
  TÂN KỲ TÂN QUÝ  TÂN PHÚ  3( 2,4,6) 18H
 800
 SV NỮ
   5
 T-TV
 PHẠM VĂN HAI
 TÂN BÌNH 
 3
 1500
 GV NỮ
   4
 CÁC MÔN  VÕ VĂN KIỆT  1
 3
 1500
 GV NỮ
   5
 CÁC MÔN  PHẠM VĂN ĐỒNG  BÌNH THẠNH  5
 2500
 GV NỮ
   2
 CÁC MÔN  ĐỖ XUÂN HỢP P, PHƯỚC BÌNH  9
 3( 3,5,7) 18H
 600
 SV NỮ
   4
 T-TV 
 HOÀNG VĂN THỤ P,4    TÂN BÌNH  3( 2,4,6) 18H30
 1500
 GV NỮ
   3
 TV  NAM HÒA P, PLA
 9
 3( 2,4,CN) 18H
 1500
 GV NỮ
   2
 CÁC MÔN  QL 1A P,BÌNH CHIỂU  THỦ ĐỨC  3( 2,4,6)
 700
 SV NỮ
 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 6/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                        LỚP NGÀY 06/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   1
 T-TV
 HUỲNH TẤN PHÁT  7
 3
 1500
 GV NỮ
   5
 TOÁN  NGUYỄN XIỂN 
 9
 3
 700
 SV NỮ
   2
 CÁC MÔN  TỈNH LỘ 43 P, BÌNH CHIỂU  THỦ ĐỨC  3
 600
 SV NỮ
   4
 CÁC MÔN  LƯƠNG ĐÌNH CỦA P, AN PHÚ  2
 3
 1600
 GV NỮ
   4
 CÁC MÔN  LINH TRUNG P, LINH TRUNG
 THỦ ĐỨC  3
 700
 SV NỮ
   5
 T-TV
 TÂN KỲ TÂN QUÝ
 TÂN PHÚ  3( 2,4,6) 18H
 800
 SV NỮ
 


 


 


 


 


 


 
LỚP NGÀY 5/4/2014 PDF. In Email

 

 

                                                   LỚP NGÀY 5/4/2014

 

 

  MS  LỚP   MÔN HỌC   ĐƯỜNG PHƯỜNG  QUẬN  BUỔI   LƯƠNG  YÊU CẦU
   2
 T-TV
  BẠCH ĐẰNG P,2
 TÂN BÌNH  5 ( SÁNG )
 2500
 GV NỮ
   5
 T-TV- AV
  HIỆP BÌNH P, HBC
 THỦ ĐỨC 
 3 ( 2,4,6) 18H30
 1500
 GV
   5
 CÁC MÔN  TRƯỜNG CHINH P,12   TÂN BÌNH  3( 3,5,7) 17H30
 800
 SV NỮ SV SP
   5
 CÁC MÔN  NGUYỄN VĂN TĂNG  9
 5   1000
 SV NỮ
 
 3
 CÁC MÔN  THỦ KHOA HUÂN P,8
 TÂN BÌNH  3( 2,4,6) 17H30
 1700
 GV NỮ
   2
 CÁC MÔN  TÂY HÒA P, PLA
 9
 3 ( 2,4,6) 17H30
 700
 SV NAM
   5
 CÁC MÔN 
 NGUYỄN XIỂN  9
 3( 3,5,7)
 700
 SV NỮ
   2
 CÁC MÔN  TỈNH LỘ 43 P, BÌNH CHIỂU  THỦ ĐỨC  3
 600
 SV NỮ
   2
 CÁC MÔN  VÕ DUY NINH P,22
 BÌNH THẠNH  3( 2,4,6) 16H
 600
 SV NỮ
   LÁ  ORGAN 
 TỈNH LỘ 43 P, BÌNH CHIỂU 
 THỦ ĐỨC  2
 800
 SV
   1
 T-TV
 HUỲNH TẤN PHÁT  7
 3
 1500
 GV NỮ
 


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 54

HỖ TRỢ

Mr.Điệp
  
    
 Mr.Hiền
   
     
HP: 0972.383.848
       0987.927.505
       0907.711.224
Tel : 08 35391819

Quảng cáo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday234
mod_vvisit_counterYesterday9551
mod_vvisit_counterThis week24533
mod_vvisit_counterLast week34087
mod_vvisit_counterThis month92872
mod_vvisit_counterLast month222287
mod_vvisit_counterAll days3857064

Thành viên đăng nhập